BLOG

15 GENER 2021

MIREM A XOLAKA AMB LES SEUES

"MIRADES A MIRÓ"

Com tots sabeu, des de l’any 2015, a Torreblanca va començar el «Cítric Festival».
Festival dedicat a fer de Torreblanca un autèntic museu a l’aire lliure d’Art Contemporani.
Hui dia tenim més de 45 murs pintats pels nostres carrers, amb la participació de 38 artistes.
D’aquests murals, 4 són de l’artista del qual hui us parlaré i en concret de la seua última obra al nostre poble.

El dia 10 de Desembre vaig tindre la sort de conèixer a Xolaka, la qual cosa va ser per a mi un gran plaer. El vaig poder acompanyar mentre va estar pintant un nou mural a Torreblanca.
Per això seguidament us comptaré una miqueta d’ell i la seua obra, per a compartir amb vosaltres la meua experiència d’un dia amb Xolaka i el pugueu conèixer.

I per a anar entrant en matèria, Ángel Caballero Rioja és el nom que està amagat darrere del pseudònim de Xolaka.
Va nàixer en 1982 al poble de L´Alcúdia de Crespins, a la comarca de la Costera, província de València.

L’any 2007 es va llicenciar en la Facultat Sant Carles de la Universitat Politècnica de València, en la carrera de Belles arts. I no queda ací la cosa, aconsegueix una gran varietat d’arts creatives que van des del disseny multimèdia, disseny web passant per les arts plàstiques i finalitzant en les arts visuals.
Però com ell em va dir, el que realment li agradava era la pintura en els murs, el gran format.

En l’anar i vindre amb tren des del seu poble a València, mentre estudiava la carrera, quan passava pel barri de Malilla en el seu recorregut cap a l’estació del Nord, li captaven l’atenció els murs pintats que allí hi ha i d’ací es va iniciar en l’art urbà.
Hui dia contínua fent pintura en llenç, però aquests últims anys ha estat desenvolupant i experimentant un art més urbà, a través de la pintura mural es poden apreciar influències de la resta d’arts creatives.
Ara que ja sabem una miqueta més d’ell, parlarem del seu últim mur a Torreblanca.
Com en la literatura, les figures retòriques també es poden utilitzar en la pintura i aquesta vegada ha utilitzat una cita en la seua obra, m’explica Xolaka.
En aquest mur ha pres l’obra de Miró citant-la en el seu mural, afegint-li més treball al costat dret i ha introduït els seus retrats amb paleta monocromàtica.
Per a denominar aquesta obra, ha fet un joc de paraules amb el títol i el nom de l’autor.
En aquesta obra crea un joc de llenguatges artístics amb la mescla de la paleta de colors i les seues formes orgàniques amb la paleta de l’autor en grisos amb un estil realista.
Xolaka continua parlant-me de l’objectiu que vol aconseguir amb la seua tècnica per a arribar a aqueix realisme que tenen les seues obres, i em diu:

El meu treball en l’art urbà es basa en retrats femenins i masculins amb paleta Monocromàtica.

El meu estil artístic és el realisme pictòric, no m’interessa arribar a un hiperrealisme»resobado».

Vull que en les meues obres la plasticitat de la tècnica obtinga major importància.

M’agrada fer veladures i jugar amb transparències en unes certes zones alhora que en altres zones m’agrada ressaltar la textura de la pell.

Dir-vos que m’ha quedat clar que no li agrada l’efecte brillant en la seua obra, li agrada que quede mat, per això en les seues pintures a l’oli utilitza tècnica a base de pinzellades de color. Aquestes pinzellades estan fetes amb esprai, però no d’una manera habitual. I és ara quan fa ús de la seua recepta magistral, com en cuina diríem, posa «el toc del xef», el secret del professional que fa que siga especial la seua recepta amb el seu toc màgic, i és clar que continuarem guardant el seu secret de com aconsegueix obtindre un oli totalment homogeni i mat.
I tornant al carrer, ens explica que aquesta tècnica no val per a aplicar-la ací, ja que els esprais ja són en mat.

Ara ha arribat el moment de quan li pregunte sobre la seua TÈCNICA al carrer i a Xolaka li agafa el riure, li costa explicar-la, segons ell «ho fa per inèrcia», «li naix», per a ell és més fàcil fer-ho que explicar-ho, i m’ho crec, perquè després d’haver-ho vist pintant puc dir que té una gràcia innata. En aquest moment m’apunta que ell no va nàixer amb un pa davall del braç,

Més aviat vaig nàixer amb un pinzell o un pot d’esprai.

Xolaka té una tècnica absolutament gestual, fent moviments de braç i nina és com aconsegueix un efecte o un altre, que siga més detall, més transparent, més o menys quantitat de pintura, que hagen esquitxades, ratlles com si foren un grafisme i una infinitat més de moviments com si estiguera fent un ball cara la paret, on també va canviant els filtres i perfila zones com l’ull amb l’esprai en paleta i un pinzell fi creant els detalls. I ballant ballant, al final apareix una obra com per art de màgia.

Per a ell el concepte de pintura és com un joc, li agrada perdre’s en aqueixos rostres per a després tornar a trobar-se, és en aqueix joc on a base d’experimentació aconsegueix trobar nous camins en la creació pictòrica.

I poc més em queda per comptar, només em resta dir-vos que per a mi va ser una jornada, fantàstica i fascinant, que em va brindar l’oportunitat de viure la creació d’un mur al nostre poble. De compartir un dia amb una persona excepcional, on vaig aprendre molt d’un món que em fascina però no coneixia de forma tan directa. Que a més de la concentració, el pols i la tècnica que es necessita per al treball no van faltar les rialles.
I si alguna cosa em va quedar ben clara després d’aquest dia d’haver vist treballar a Xolaka, és que

«L’ARTISTA NAIX»

, encara que es reforça amb la formació, que a ell no li falta des de molt xicotet.

Es nota que ho porta dins, és un gran artista.

GRÀCIES  XOLACA

 “Miradas a Miró” XOLAKA

 10 de diciembre de 2020

La obra en la que está inspirada su interpretación es:

 “Pagès català al clar de lluna”

Obra pintada por Joan Miró el año 1968

Web: www.xolaka.es

Fb: www.facebook.com/xolaka

Insta: www.instagram.com/xolaka

Twitter: https://twitter.com/el xolaca

 

MUROS PINTADOS POR XOLAKA EN TORREBLANCA

MIRAMOS A XOLAKA CON SUS "MIRADAS A MIRÓ"

Como todos sabéis, desde el año 2015, en Torreblanca empezó el «Cítric Festival». Festival dedicado a hacer de Torreblanca un auténtico museo al aire libre de Arte Contemporáneo. Hoy en día tenemos más de 45 muros pintados por nuestras calles, con la participación de 38 artistas. De estos murales, 4 son del artista del que hoy os hablaré y en concreto de su última obra en nuestro pueblo.

El día 10 de Diciembre tuve la suerte de conocer a Xolaka, lo cual fue para mí un gran placer. Lo pude acompañar mientras estuvo pintando un nuevo mural en Torreblanca.

Por eso seguidamente os contaré un poquito de él y su obra, para compartir con vosotros mi experiencia de un día con Xolaka y le podáis conocer.

Y para ir entrando en materia, Ángel Caballero Rioja es el nombre que está escondido tras el pseudónimo de Xolaka. Nació en 1982 en el pueblo de L´Alcúdia de Crespins, en la comarca de la Costera, provincia de Valencia.

El año 2007 se licenció en la Facultad San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, en la carrera de Bellas Artes. Y no queda aquí la cosa, alcanza una gran variedad de artes creativas que van desde el diseño multimedia, diseño web pasando por las artes plásticas y finalizando en las artes visuales. Pero como él me dijo, lo que realmente le gustaba era la pintura en los muros, el gran formato.

En el ir y venir en tren desde su pueblo a Valencia, mientras estudiaba la carrera, cuando  pasaba por el barrio de Malilla en su recorrido hacia la estación del Norte,  le captaban la atención los muros pintados que allí hay y de ahí se inició en el arte urbano. Hoy en día continua haciendo pintura en lienzo, pero estos últimos años ha estado desarrollando y experimentando un arte más urbano, a través de la pintura mural  se pueden apreciar influencias del resto de artes creativas. Ahora que ya sabemos un poquito más de él, hablaremos de su último muro en Torreblanca.Como en la literatura, las figuras retóricas también se pueden utilizar en la pintura y esta vez ha utilizado una cita en su obra, me explica Xolaka. En este muro ha tomado la obra de Miró citándola en su mural, añadiéndole más trabajo al lado derecho y ha introducido sus retratos con paleta monocromática. Para denominar esta obra, ha hecho un juego de palabras con el título y el nombre del autor. En esta obra crea un juego de lenguajes artísticos con la mezcla de la paleta de colores y sus formas orgánicas con la paleta del autor en grises con un estilo realista. Xolaka continúa hablándome del objetivo que quiere conseguir con su técnica para llegar a ese realismo que tienen sus obras, y me dice:

Mi trabajo en el arte urbano se basa en retratos femeninos y masculinos con paleta Monocromática.

Mi estilo artístico es el realismo pictórico, no me interesa llegar a un hiperrealismo «resobado».

Quiero que en mis obras la plasticidad de la técnica obtenga mayor importancia.

Me gusta hacer veladuras y jugar con transparencias en ciertas zonas a la vez que en otras zonas me gusta resaltar la textura de la piel.

Deciros que me ha quedado claro que no le gusta el efecto brillante en su obra, le gusta que quede mate, por eso en sus pinturas al óleo utiliza técnica a base de pinceladas de color. Estas pinceladas están hechas con espray, pero no de una manera habitual. Y es ahora cuando hace uso de su receta magistral, como en cocina diríamos, pone «el toque del chef», el secreto del profesional que hace que sea especial su receta con su toque mágico, y claro está que seguiremos guardando su secreto de cómo consigue obtener un óleo totalmente homogéneo y mate.

Y volviendo a la calle, nos explica que esta técnica no vale para aplicarla ahí, ya que los sprays ya son en mate.

Ahora ha llegado el momento de cuando le pregunto sobre su TÉCNICA en la calle y a Xolaka le coge la risa, le cuesta explicarla, según él «lo hace por inercia», «le nace», para él es más fácil hacerlo que explicarlo, y me lo creo, porqué después de haberlo visto pintando puedo decir que tiene una gracia innata. En este momento me apunta que el no nació con un pan debajo del brazo,

Más bien nací con un pincel o un bote de espray.

Xolaka tiene una técnica absolutamente gestual, haciendo movimientos de brazo y muñeca es como consigue un efecto u otro, que sea más detalle, más transparente, más o menos cantidad de pintura, que hayan salpicaduras, rayas como si fueran un grafismo y una infinitud más de movimientos como si estuviera haciendo un baile cara la pared, dónde también va cambiando las boquillas y perfila zonas como el ojo con el espray en paleta y un pincel fino creando los detalles. Y bailando bailando, al final aparece  una obra como por arte de magia.

Para él el concepto de pintura es como un juego, le gusta perderse en esos rostros para después volver a encontrarse, es en ese juego dónde a base de experimentación consigue encontrar nuevos caminos en la creación pictórica.

Y poco más me queda por contar, sólo me resta deciros que para mí fue una jornada, fantástica y fascinante, que me brindó la oportunidad de vivir la creación de un muro en nuestro pueblo. De compartir un día con una persona excepcional, dónde aprendí mucho de un mundo que me fascina pero no conocía de forma tan directa. Que además de la concentración, el pulso y la técnica que se necesita para el trabajo no faltaron las risas.

Y si algo me quedó bien claro después de este día de haber visto trabajar a  Xolaka, es que

«EL ARTISTA NACE»

, aunque se refuerza con la formación, que a él no le falta desde muy pequeño.

Se nota que lo lleva dentro, es un gran artista.

GRACIAS XOLAKA

Carrito de compra
Ir arriba