BLOG

16 Julio 2021

EXPERIENCES, una empresa SEGURA

Hui volem explicar-vos una miqueta més de la nostra història.
Com tots sabeu, el turisme segueix bastant lligat a l’estacionalitat, però les empreses continuem treballant durant tot l’any per a poder oferir el millor producte per al client.
A l’abril d’enguany, en EXPERIENCES, ens embarquem en un nou projecte. Al costat de Turisme Torreblanca i la Cambra de Comerç de Castelló ens adherim al SICTED.

Molts us preguntàreu, «Què és el SICTED?»

Doncs bé, us ho expliquem d’una forma ràpida:
És un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per la
Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR),
amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que treballa amb Serveis turístics de fins a 36 oficis diferents, amb l’objectiu últim de millorar l’experiència i satisfacció del turista.
Entre altres eines, compta amb 36 manuals de bones pràctiques, un per cada ofici. Ofereix als Serveis turístics adherits un pla de formació , visites d’assistència tècnica per part d’assessors homologats, tallers col·lectius, grups de treball que desenvolupen propostes de millora per al destí i avaluacions que contrasten l’adequació dels establiments/serveis als estàndards de qualitat. Tot això culmina en l’obtenció del distintiu Compromís de Qualitat Turística.
Aquest s’atorga als Serveis turístics que han acreditat el compliment dels requisits fixats. És un reconeixement a l’esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingeix a l’establiment/servei enfront de la competència. El distintiu té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.
Ara ja sabeu una miqueta més.
Per part nostra estem treballant al costat d’altres empreses turístiques de Torreblanca, perquè arribat el moment ens puguem distingir amb el Segell de Qualitat Turística.
Mentrestant pel camí anem pujant escalons, i ahir va ser el dia en què ens distingim com a empresa segura per haver implantat i superat una avaluació externa que garanteix l’estricte compliment de tots els requisits recollits en les Bones Pràctiques Avançades SICTED COIVD-19, per a oferir als nostres clients un servei més controlat i segur.

 Aquestes Bones Pràctiques han sigut adaptades de les Guies per a la reducció del risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístic elaborades per la Secretaria d’Estat de Turisme i el Ministeri de Sanitat, en col·laboració amb l’Institut de Qualitat Turística Español (ICTE).

És molt important per a nosaltres, poder oferir al nostre client un experiència més segura, sostenible i responsable.

Tot això no ho hauríem aconseguit sense el suport dels nostres gestors en destí des de

Turisme Torreblanca,

Fran Sirvent i Rafa Rodríguez

i sense la formació que ens ofereix

Cambra de Castelló a través de

Teresa Prim.

A tots ells donar-los les gràcies pel seu suport incondicional, el seu esforç i paciència. Tots junts continuarem navegant per a arribar a bon port i fer de

Torreblanca una destinació SICTED, un destí de QUALITAT TURÍSTICA.

Des de EXPERIENCES li volem agrair a Rubén de la Cruz,

regidor de Turisme de l’Ajuntament de Torreblanca, el dia tan especial que va ser el 16 de Juliol de 2021. Ens va fer lliurament del diploma que ens acredita com a empresa segura. Va ser molt especial i emocionant. Rubén, no ho oblidarem.

I als nostres companys de viatge, de TEPINSA, de RESTAURANT COLUMBRETES i de TEMANAFUSIÓN,

ENHORABONA PER ACONSEGUIR-HO!!!, el viatge continua i ja queda una mica menys per a arribar al nostre port de DESTINACIÓ.

EXPERIENCES, una empresa SEGURA

Hoy queremos contaros un poquito más de nuestra historia.

Como todos sabéis, el turismo sigue bastante ligado a la estacionalidad, pero las empresas seguimos trabajando durante todo el año para poder ofrecer el mejor producto para el cliente.

En abril de este año, en EXPERIENCES, nos embarcamos en un nuevo proyecto. Junto a Turismo Torreblanca y la Cámara de Comercio de Castellón nos adherimos al SICTED.

Muchos os preguntareis, «Qué es el SICTED?»

Pues bien, os lo explicamos de una forma rápida:

Es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con Servicios turísticos de hasta 36 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.

Entre otras herramientas, cuenta con 36 manuales de buenas prácticas, uno por cada oficio. Ofrece a los Servicios turísticos adheridos un plan de formación , visitas de asistencia técnica por parte de asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino y evaluaciones que contrastan la adecuación de los establecimientos/servicio a los estándares de calidad. Todo ello culmina en la obtención del distintivo Compromiso de Calidad Turística.

Éste se otorga a los Servicios turísticos que han acreditado el cumplimiento de los requisitos fijados. Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que distingue al establecimiento/servicio frente a la competencia. El distintivo tiene validez bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de seguimiento.

Ahora ya sabéis un poquito más.

Por nuestra parte estamos trabajando junto a otras empresas turísticas de Torreblanca, para que llegado el momento nos podamos distinguir con el Sello de Calidad Turística.

Mientras tanto por el camino vamos subiendo escalones, y ayer fue el día en que nos distinguimos como empresa segura por haber implantado y superado una evaluación externa que garantiza el estricto cumplimiento de todos los requisitos recogidos en las Buenas Prácticas Avanzadas SICTED COIVD-19, para ofrecer a nuestros clientes un servicio más controlado y seguro. Estas Buenas Prácticas han sido adaptadas de las Guías para la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístico elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE).

Es muy importante para nosotros, poder ofrecer a nuestro cliente un experiencia más segura, sostenible y responsable.

Todo esto no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de nuestros gestores en destino desde

Turismo Torreblanca,

Fran Sirvent y Rafa Rodríguez

y sin la formación que nos ofrece

Cámara de Castellón a través de

Teresa Prim.

A todos ellos darles las  gracias por su apoyo incondicional, su esfuerzo y paciencia. Todos juntos seguiremos navegando para llegar a buen puerto y hacer de

Torreblanca un destino SICTED, un destino de CALIDAD TURÍSTICA.

Desde EXPERIENCES le queremos agradecer a Rubén de la Cruz,

concejal de Turismo del Ayuntamiento de Torreblanca, el día tan especial que fue el 16 de Julio de 2021. Nos hizo entrega del diploma que nos acredita como empresa segura. Fue muy especial y emocionante. Rubén, no lo olvidaremos.

Y a nuestros compañeros de viaje, de TEPINSA, de RESTAURANTE COLUMBRETES y de TEMANAFUSIÓN,

ENHORABUENA POR CONSEGUIRLO!!!, el viaje continúa y ya queda un poco menos para llegar a nuestro puerto de DESTINO.

Carrito de compra
Ir arriba