San Valentín!!!

Hoy queremos contaros una historia de la que todos somos protagonistas, de el porqué el día 14 de febrero todos celebramos algo tan bonito como es el AMOR.

Amor de pareja, amor de amigos y amigas, amor a la familia,…..amor,amor,amor.

¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esta celebración?

¿Te has preguntado por qué se celebra este día?.

Más allá de lo comercial, San Valentín o día de los enamorados tiene su historia.

La tradición por esta celebración viene desde hace casi dos milenios.

El origen se remonta hasta el siglo III en Roma, cuando gobernaba el emperador Claudio II. En este tiempo el mismo emperador había prohibido el cristianismo y con ello también  prohibió los matrimonios entre la gente joven. El emperador pensaba que de esta manera, si la gente joven seguían solteros, obtendría mejores soldados para su ejército, gente más valiente y sin ataduras.

Según cuenta la leyenda, por aquella época  Valentín, que era sacerdote, empezó a casar de manera clandestina a la gente joven. Él era un verdadero “activista” del amor en el siglo III.

Valentín desobedeció las leyes del emperador Claudio II y al enterarse  de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara; al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y expulsarlo del país, pero por influencia de otros altos funcionarios mandó encarcelarlo y el 14 de febrero del año 270 fue decapitado.

El día de su ejecución, cuenta la leyenda que Valentín murió enamorado de una joven ciega.

Mucho tiempo después, unos 2 siglos, en el año 494, el papa Gelasio I prohibió y condenó, la celebración pagana de las lupercales, que rendían culto a la fertilidad. Quiso cristianizar esta festividad escogiendo la vida noble de Valentín para conmemorar el bonito gesto que tuvo con los enamorados de aquella época, haciéndolo santo y añadiendo el día de su ejecución al calendario litúrgico para celebrar el amor.

En 1969 el Concilio Vaticano II quiso borrar esta celebración del calendario, pero era demasiado tarde, ya se había convertido en una celebración popular.

Desde la época romana hasta nuestros días, ha venido celebrándose la fiesta del amor, no ha importado la forma o la época, si ha sido en la CORTE DEL AMOR  de Carlos VI dónde los participantes competían para conseguir pareja entre las doncellas cortesanas, o si ha sido la carta de amor más antigua escrita en la historia por Carlos de Orleans a su esposa mientras estaba preso en la Torre de Londres o los poemas o Valentinas entre enamorados que empezaron a estar de moda en el siglo XV… o tantas otras cosas que a lo largo de la historia han ido cambiando o evolucionando para darnos la oportunidad de celebrar EL AMOR, LA AMISTAD y EL CARIÑO.

Han podido pasar los años y los siglos, la forma de hacerlo o tipo de celebración, pero el 14 de febrero todos nos rendimos a los flechazos del dios CUPIDO.

 Deja que Cupido te atraviese el corazón con sus flechas de amor y celebra San Valentín con nosotros

Regala EXPERIENCIAS con AMOR.

Més informació
  Vull rebre informació SINO

  SANT ANTONI i les FOGUERES

  Vilanova d´Alcolea

  Hui toca retre homenatge a Sant Antoni i les fogueres de Vilanova d´Alcolea, que com altres tantes festes i actes culturals enguany s’han vist cancel·lats per la pandèmia.
  M’agradaria que quedara reflectida la idea del sentiment d’un poble, veuré si l’aconseguisc mitjançant les meues paraules, que encara que no sóc escriptora,si que puc dir que he vist, viscut i compartit aqueix sentiment.
  No es concep Vilanova d´Alcolea sense Sant Antoni, ni un Sant Antoni sense fogueres, són l’amalgama perfecta, són tradició, són la seua identitat i sobretot són el sentiment de Vilanova.
  Dies abans de la celebració de Sant Antoni, el carrer dels majorals comencen a preparar-se per a la festa, festa per la qual estan esperant 10 anys al fet que el sant torne al seu carrer després d’haver recorregut els altres carrers del poble.
  S’engalanen les cases i el carrer, es preparen pastes tradicionals.Tot es disposa a les cases per a rebre als familiars, amics,…a la gent estimada. Una festa en la qual no falta de res, com ací diríem, es tira la casa per la finestra perquè després caldrà esperar altres 10 anys i a saber qui viurà, és el que se sol dir.
  A més del carrer dels majorals és tot el poble el que participa en això, per a ells és una festa molt especial on aflora aqueix sentiment de poble i que t’estarrufa la pell només sent un mer observador.
  S’acosta el dia i es respira aqueix aire de festa que precedeix al dia de la celebració.
  El divendres és un dia de treball i preparació per a tots.
  Els més joves es reuneixen molt prompte, cadascun amb els amics de la seua colla, per a anar a la muntanya i fer apilament d’argilagues que més tard deixaran pròximes al poble per a tindre-les a mà el dissabte al matí. Això per a ells és tot un ritual on es mescla la diversió i la tradició. Tradició que es fa des de fa molts anys, encara que sí de manera diferent, perquè abans no eren les colles les que feien aquesta tasca, era la gent que treballava en el camp, que uns dies abans, a la volta de la seua jornada començaven a portar les argilagues en rastres i lligades al cavall que tirava d’elles cap al poble.
  Són les dones del carrer organitzador de la festa les que també tenen una tasca molt important. Es reuneixen les cambrera del sant i es dirigeixen a l’església per a posar a Sant Antoni en l’altar major. Ho netegen, li posen els tapets de gala i el ornamenten amb flors fresques. Una curiositat sobre aquest tema, és que Sant Antoni té un bagul amb tot el seu aixovar i que cada any es va traslladant perquè durant tot l’any cuiden de l’altar i del sant els majorals. Ja quasi està tot preparat per al moment.
  El dissabte ha arribat, és el dia assenyalat, les colles que el dia abans van estar recollint les argilagues es disposen a fer el repartiment pels carrers. Cada colla ja té assignada el seu carrer per a anar escampant les argilagues que es cremaran a la nit. Cada any li ho parlen i es distribueixen els carrers sempre deixant passe a les colles que s’inicien i cedint-los un carrer. Hi ha carrers per a tots i això farà que no muira la tradició, són els més joves els que continuaran mantenint .
  I és ara també quan es premia l’esforç d’aquests joves per “fer més foc”, per la foguera més gran.

  Va avançant el dia en Villanueva d´*Alcolea, hi ha un continu anar i vindre de gent pels seus carrers, ja hi ha ambient de festa. Queden poques hores perquè comence tan esperada nit.
  A les 18h és quan comença a sonar la música pels carrers del poble. És la seua banda de música la que recull a cavalls i genets per a portar-los a encendre la foguera dels majorals i després a sopar, cal estar preparats a les 22h .
  Els genets vesteixen els cavalls amb els tapets típics d’aquesta festa, que normalment són herència familiars que passen de generació en generació. Pentinen els cavalls trenant-los la cua i la crinera perquè no se’ls creme en saltar les fogueres.
  Una vegada preparats cavalls i genets esperaren que arribe la banda de música perquè els acompanye pel sant obrint pas entre la gent. Quan aconsegueixen arribar davant de l’església, on espera el capellà per a donar la seua benedicció i fer lliurament del guió de Sant Antoni, es fa un silenci que es pot escoltar la perfecció i al crit de

  VISCA SANT ANTONI!!!!

  tot torna a cobrar vida i és ací quan comença la volta per a saltar les fogueres, que acabarà al carrer dels majorals.
  Després d’això ens queda el Tropell i la Coca, que es donarà davant de la casa del majoral que saca al sant.
  I després tots a la revetla i a reposar forces a la casa dels majorals on podrem catar tant el salat com el dolç típic.

  L’endemà es fan carreres de cavalls, on el premi serà un pollastre.
  En aquest curt relat es queden moltes coses en el tinter, però si que hem comptat la festa a grans trets.
  És una festa que una vegada en la vida cal anar a conéixer-la i viure-la.
  És una festa on tots són ben rebuts, on aflora el caràcter hospitalari de Vilanova.
  És una festa única on es mescla la tradició, el sentiment i la complicitat entre geneta i cavall.
  I amb això rendim aqueix xicotet homenatge a tots els que s’involucren perquè any rere any continue fent-se aquesta festa i encara que aquest no ha pogut ser, esperarem ansiosos el Sant Antoni 2022.

  VISCA SANT ANTONI!!!!

  Molt agraïts a Jordi i Francisco,

  grans embaixadors de Vilanova 

  per tot el que ens han explicat d´aquesta festa.

   

   

  SAN ANTONIO Y LAS HOGUERAS

  VILANOVA d´ALCOLEA

  Hoy toca rendir homenaje a Sant Antoni y las hogueras de Vilanova d´Alcolea, que como otras tantas fiestas y actos culturales este año se han visto cancelados por la pandemia.
  Me gustaría que quedara reflejada la idea del sentimiento de un pueblo, voy a ver si lo consigo mediante mis palabras, que aunque no soy escritora , si que puedo decir que he visto, vivido y compartido ese sentimiento.
  No se concibe Vilanova d´Alcolea sin Sant Antoni, ni un Sant Antoni sin hogueras, son la amalgama perfecta, son tradición, son su identidad y sobre todo son el sentimiento de Vilanova.
  Días antes de la celebración de Sant Antoni, la calle de los mayorales empiezan a prepararse para la fiesta, fiesta por la que están esperando 10 años a que el santo vuelva a su calle tras haber recorrido las otras calles del pueblo.
  Se engalanan las casas y la calle, se preparan pastas tradicionales .Todo se dispone en las casas para recibir a los familiares, amigos,…a la gente querida. Una fiesta en la que no falta de nada, como aquí diríamos, se tira la casa por la ventana porque después habrá que esperar otros 10 años y a saber quién vivirá, es lo que se suele decir.
  Además de la calle de los mayorales es todo el pueblo el que participa en esto, para ellos es una fiesta muy especial donde aflora ese sentimiento de pueblo y que te eriza la piel sólo siendo un mero observador.
  Se acerca el día y se respira ese aire de fiesta que precede al día de la celebración.
  El viernes es un día de trabajo y preparación para todos.
  Los más jóvenes se reúnen muy pronto, cada uno con los amigos de su pandilla, para ir al monte y hacer acopio de aliagas que más tarde dejarán cercanas al pueblo para tenerlas a mano el sábado por la mañana. Esto para ellos es todo un ritual donde se mezcla la diversión y la tradición. Tradición que viene haciéndose desde hace muchos años, aunque sí de forma distinta, porque antes no eran las pandillas las que hacían esta tarea, era la gente que trabajaba en el campo que unos días antes a la vuelta de su jornada empezaban a traer las aliagas en rastros y atadas al caballo que tiraba de ellas hacia el pueblo.
  Son las mujeres de la calle organizadora de la fiesta las que también tienen una tarea muy importante. Se reúnen las camarera del santo y se dirigen a la iglesia para poner a Sant Antoni en el altar mayor. Lo limpian, le ponen los tapetes de gala y lo ornamentan con flores frescas. Una curiosidad sobre este tema, es que Sant Antoni tiene un baúl con todo su ajuar y que cada año se va trasladando para que durante todo el año cuiden del altar y del santo los mayorales. Ya casi está todo preparado para el momento.
  El sábado ha llegado, es el día señalado, las pandillas que el día antes estuvieron recogiendo las aliagas se disponen a hacer el reparto por las calles. Cada pandilla ya tiene asignada su calle para ir esparciendo las aliagas que se quemarán por la noche. Cada año se lo hablan y se distribuyen las calles siempre dejando paso a las pandillas que se inician y cediéndoles una calle. Hay calles para todos y esto hará que no muera la tradición, son los más jóvenes los que seguirán manteniendo .
  Y es ahora también cuando se premia el esfuerzo de estos jóvenes por “hacer más fuego”, por la hoguera más grande.

  Va avanzando el día en Villanueva d´Alcolea, hay un continuo ir y venir de gente por sus calles, ya hay ambiente de fiesta. Quedan pocas horas para que empiece tan esperada noche.
  A las 18h es cuando empieza a sonar la música por las calles del pueblo. Es su banda de música la que recoge a caballos y jinetes para llevarlos a encender la hoguera de los mayorales y después a cenar, hay que estar preparados a las 22h .
  Los jinetes visten a los caballos con los tapetes típicos de esta fiesta, que normalmente son legados familiares que pasan de generación en generación. Peinan los caballos trenzándoles la cola y la crin para que no se les queme al saltar las hogueras.
  Una vez preparados caballos y jinetes esperaran a que llegue la banda de música para que les acompañe a por el santo abriendo paso entre la gente. Cuando consiguen llegar delante de la iglesia, dónde espera el cura para dar su bendición y hacer entrega del guion de Sant Antoni, se hace un silencio que se puede escuchar a la perfección y al grito de

  VISCA SANT ANTONI!!!!

  todo vuelve a cobrar vida y es ahí cuando empieza la vuelta para saltar las hogueras, que terminará en la calle de los mayorales.
  Tras esto nos queda el Tropel y la Coca, que se dará delante de la casa del mayoral que saca al santo.
  Y después todos a la verbena y a reponer fuerzas en la casa de los mayorales donde podremos catar tanto el salado como el dulce típico.

  Al día siguiente se hacen carreras de caballos, donde el premio será un pollo.
  En este corto relato se quedan muchas cosas en el tintero, pero si que hemos contado la fiesta a grandes rasgos.
  Es una fiesta que una vez en la vida hay que ir a conocerla y vivirla.
  Es una fiesta donde todos son bien recibidos, donde aflora el carácter hospitalario de Vilanova.
  Es una fiesta única donde se mezcla la tradición, el sentimiento y la complicidad entre jinete y caballo.
  Y con esto rendimos ese pequeño homenaje a todos los que se involucran para que año tras año siga haciéndose esta fiesta y aunque este no ha podido ser, esperaremos ansiosos el Sant Antoni 2022.

  VISCA SANT ANTONI!!!!

  Muy agradecidos a Jordi y Francisco,

  grandes embajadores de Vilanova

  por todo lo que nos han explicado de esta fiesta.

  Més informació
   Vull rebre informació SINO

   MIREM A XOLAKA AMB LES SEUES "MIRADES A MIRÓ"

   Com tots sabeu, des de l’any 2015, a Torreblanca va començar el “Cítric Festival”.
   Festival dedicat a fer de Torreblanca un autèntic museu a l’aire lliure d’Art Contemporani.
   Hui dia tenim més de 45 murs pintats pels nostres carrers, amb la participació de 38 artistes.
   D’aquests murals, 4 són de l’artista del qual hui us parlaré i en concret de la seua última obra al nostre poble.

   El dia 10 de Desembre vaig tindre la sort de conèixer a Xolaka, la qual cosa va ser per a mi un gran plaer. El vaig poder acompanyar mentre va estar pintant un nou mural a Torreblanca.
   Per això seguidament us comptaré una miqueta d’ell i la seua obra, per a compartir amb vosaltres la meua experiència d’un dia amb Xolaka i el pugueu conèixer.

   I per a anar entrant en matèria, Ángel Caballero Rioja és el nom que està amagat darrere del pseudònim de Xolaka.
   Va nàixer en 1982 al poble de L´Alcúdia de Crespins, a la comarca de la Costera, província de València.

   L’any 2007 es va llicenciar en la Facultat Sant Carles de la Universitat Politècnica de València, en la carrera de Belles arts.          I no queda ací la cosa, aconsegueix una gran varietat d’arts creatives que van des del disseny multimèdia, disseny web passant per les arts plàstiques i finalitzant en les arts visuals.
   Però com ell em va dir, el que realment li agradava era la pintura en els murs, el gran format.

   En l’anar i vindre amb tren des del seu poble a València, mentre estudiava la carrera, quan passava pel barri de Malilla en el seu recorregut cap a l’estació del Nord, li captaven l’atenció els murs pintats que allí hi ha i d’ací es va iniciar en l’art urbà.
   Hui dia contínua fent pintura en llenç, però aquests últims anys ha estat desenvolupant i experimentant un art més urbà, a través de la pintura mural es poden apreciar influències de la resta d’arts creatives.
   Ara que ja sabem una miqueta més d’ell, parlarem del seu últim mur a Torreblanca.
   Com en la literatura, les figures retòriques també es poden utilitzar en la pintura i aquesta vegada ha utilitzat una cita en la seua obra, m’explica Xolaka.
   En aquest mur ha pres l’obra de Miró citant-la en el seu mural, afegint-li més treball al costat dret i ha introduït els seus retrats amb paleta monocromàtica.
   Per a denominar aquesta obra, ha fet un joc de paraules amb el títol i el nom de l’autor.
   En aquesta obra crea un joc de llenguatges artístics amb la mescla de la paleta de colors i les seues formes orgàniques amb la paleta de l’autor en grisos amb un estil realista.
   Xolaka continua parlant-me de l’objectiu que vol aconseguir amb la seua tècnica per a arribar a aqueix realisme que tenen les seues obres, i em diu:

   El meu treball en l’art urbà es basa en retrats femenins i masculins amb paleta Monocromàtica.

   El meu estil artístic és el realisme pictòric, no m’interessa arribar a un hiperrealisme”resobado”.

   Vull que en les meues obres la plasticitat de la tècnica obtinga major importància.

   M’agrada fer veladures i jugar amb transparències en unes certes zones alhora que en altres zones m’agrada ressaltar la textura de la pell.

   Dir-vos que m’ha quedat clar que no li agrada l’efecte brillant en la seua obra, li agrada que quede mat, per això en les seues pintures a l’oli utilitza tècnica a base de pinzellades de color. Aquestes pinzellades estan fetes amb esprai, però no d’una manera habitual.      I és ara quan fa ús de la seua recepta magistral, com en cuina diríem, posa “el toc del xef”, el secret del professional que fa que siga especial la seua recepta amb el seu toc màgic, i és clar que continuarem guardant el seu secret de com aconsegueix obtindre un oli totalment homogeni i mat.
   I tornant al carrer, ens explica que aquesta tècnica no val per a aplicar-la ací, ja que els esprais ja són en mat.

   Ara ha arribat el moment de quan li pregunte sobre la seua TÈCNICA al carrer i a Xolaka li agafa el riure, li costa explicar-la, segons ell “ho fa per inèrcia”, “li naix”, per a ell és més fàcil fer-ho que explicar-ho, i m’ho crec, perquè després d’haver-ho vist pintant puc dir que té una gràcia innata. En aquest moment m’apunta que ell no va nàixer amb un pa davall del braç,

   Més aviat vaig nàixer amb un pinzell o un pot d’esprai.

   Xolaka té una tècnica absolutament gestual, fent moviments de braç i nina és com aconsegueix un efecte o un altre, que siga més detall, més transparent, més o menys quantitat de pintura, que hagen esquitxades, ratlles com si foren un grafisme i una infinitat més de moviments com si estiguera fent un ball cara la paret, on també va canviant els filtres i perfila zones com l’ull amb l’esprai en paleta i un pinzell fi creant els detalls. I ballant ballant, al final apareix una obra com per art de màgia.

   Per a ell el concepte de pintura és com un joc, li agrada perdre’s en aqueixos rostres per a després tornar a trobar-se, és en aqueix joc on a base d’experimentació aconsegueix trobar nous camins en la creació pictòrica.

   I poc més em queda per comptar, només em resta dir-vos que per a mi va ser una jornada, fantàstica i fascinant, que em va brindar l’oportunitat de viure la creació d’un mur al nostre poble. De compartir un dia amb una persona excepcional, on vaig aprendre molt d’un món que em fascina però no coneixia de forma tan directa. Que a més de la concentració, el pols i la tècnica que es necessita per al treball no van faltar les rialles.
   I si alguna cosa em va quedar ben clara després d’aquest dia d’haver vist treballar a Xolaka, és que

   “L’ARTISTA NAIX”

   , encara que es reforça amb la formació, que a ell no li falta des de molt xicotet.

   Es nota que ho porta dins, és un gran artista.

   GRÀCIES  XOLACA

    

    “Miradas a Miró” XOLAKA

    10 de diciembre de 2020

   La obra en la que está inspirada su interpretación es:

    “Pagès català al clar de lluna”

   Obra pintada por Joan Miró el año 1968

   Web: www.xolaka.es

   Fb: www.facebook.com/xolaka

   Insta: www.instagram.com/xolaka

   Twitter: https://twitter.com/el xolaca

    

   MUROS PINTADOS POR XOLAKA EN TORREBLANCA

    

   MIRAMOS A XOLAKA CON SUS “MIRADAS A MIRÓ”

   Como todos sabéis, desde el año 2015, en Torreblanca empezó el “Cítric Festival”. Festival dedicado a hacer de Torreblanca un auténtico museo al aire libre de Arte Contemporáneo. Hoy en día tenemos más de 45 muros pintados por nuestras calles, con la participación de 38 artistas. De estos murales, 4 son del artista del que hoy os hablaré y en concreto de su última obra en nuestro pueblo.

   El día 10 de Diciembre tuve la suerte de conocer a Xolaka, lo cual fue para mí un gran placer. Lo pude acompañar mientras estuvo pintando un nuevo mural en Torreblanca.

   Por eso seguidamente os contaré un poquito de él y su obra, para compartir con vosotros mi experiencia de un día con Xolaka y le podáis conocer.

   Y para ir entrando en materia, Ángel Caballero Rioja es el nombre que está escondido tras el pseudónimo de Xolaka. Nació en 1982 en el pueblo de L´Alcúdia de Crespins, en la comarca de la Costera, provincia de Valencia.

   El año 2007 se licenció en la Facultad San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, en la carrera de Bellas Artes. Y no queda aquí la cosa, alcanza una gran variedad de artes creativas que van desde el diseño multimedia, diseño web pasando por las artes plásticas y finalizando en las artes visuales. Pero como él me dijo, lo que realmente le gustaba era la pintura en los muros, el gran formato.

   En el ir y venir en tren desde su pueblo a Valencia, mientras estudiaba la carrera, cuando  pasaba por el barrio de Malilla en su recorrido hacia la estación del Norte,  le captaban la atención los muros pintados que allí hay y de ahí se inició en el arte urbano. Hoy en día continua haciendo pintura en lienzo, pero estos últimos años ha estado desarrollando y experimentando un arte más urbano, a través de la pintura mural  se pueden apreciar influencias del resto de artes creativas. Ahora que ya sabemos un poquito más de él, hablaremos de su último muro en Torreblanca.Como en la literatura, las figuras retóricas también se pueden utilizar en la pintura y esta vez ha utilizado una cita en su obra, me explica Xolaka. En este muro ha tomado la obra de Miró citándola en su mural, añadiéndole más trabajo al lado derecho y ha introducido sus retratos con paleta monocromática. Para denominar esta obra, ha hecho un juego de palabras con el título y el nombre del autor. En esta obra crea un juego de lenguajes artísticos con la mezcla de la paleta de colores y sus formas orgánicas con la paleta del autor en grises con un estilo realista. Xolaka continúa hablándome del objetivo que quiere conseguir con su técnica para llegar a ese realismo que tienen sus obras, y me dice:

   Mi trabajo en el arte urbano se basa en retratos femeninos y masculinos con paleta Monocromática.

   Mi estilo artístico es el realismo pictórico, no me interesa llegar a un hiperrealismo “resobado”.

   Quiero que en mis obras la plasticidad de la técnica obtenga mayor importancia.

   Me gusta hacer veladuras y jugar con transparencias en ciertas zonas a la vez que en otras zonas me gusta resaltar la textura de la piel.

   Deciros que me ha quedado claro que no le gusta el efecto brillante en su obra, le gusta que quede mate, por eso en sus pinturas al óleo utiliza técnica a base de pinceladas de color. Estas pinceladas están hechas con espray, pero no de una manera habitual. Y es ahora cuando hace uso de su receta magistral, como en cocina diríamos, pone “el toque del chef”, el secreto del profesional que hace que sea especial su receta con su toque mágico, y claro está que seguiremos guardando su secreto de cómo consigue obtener un óleo totalmente homogéneo y mate.

   Y volviendo a la calle, nos explica que esta técnica no vale para aplicarla ahí, ya que los sprays ya son en mate.

   Ahora ha llegado el momento de cuando le pregunto sobre su TÉCNICA en la calle y a Xolaka le coge la risa, le cuesta explicarla, según él “lo hace por inercia”, “le nace”, para él es más fácil hacerlo que explicarlo, y me lo creo, porqué después de haberlo visto pintando puedo decir que tiene una gracia innata. En este momento me apunta que el no nació con un pan debajo del brazo,

   Más bien nací con un pincel o un bote de espray.

   Xolaka tiene una técnica absolutamente gestual, haciendo movimientos de brazo y muñeca es como consigue un efecto u otro, que sea más detalle, más transparente, más o menos cantidad de pintura, que hayan salpicaduras, rayas como si fueran un grafismo y una infinitud más de movimientos como si estuviera haciendo un baile cara la pared, dónde también va cambiando las boquillas y perfila zonas como el ojo con el espray en paleta y un pincel fino creando los detalles. Y bailando bailando, al final aparece  una obra como por arte de magia.

   Para él el concepto de pintura es como un juego, le gusta perderse en esos rostros para después volver a encontrarse, es en ese juego dónde a base de experimentación consigue encontrar nuevos caminos en la creación pictórica.

   Y poco más me queda por contar, sólo me resta deciros que para mí fue una jornada, fantástica y fascinante, que me brindó la oportunidad de vivir la creación de un muro en nuestro pueblo. De compartir un día con una persona excepcional, dónde aprendí mucho de un mundo que me fascina pero no conocía de forma tan directa. Que además de la concentración, el pulso y la técnica que se necesita para el trabajo no faltaron las risas.

   Y si algo me quedó bien claro después de este día de haber visto trabajar a  Xolaka, es que

   “EL ARTISTA NACE”

   , aunque se refuerza con la formación, que a él no le falta desde muy pequeño.

   Se nota que lo lleva dentro, es un gran artista.

   GRACIAS XOLAKA

   Més informació
    Vull rebre informació SINO